laptop computer on glass-top table

DLACZEGO CENIMY SIEĆ?

Miliony osób, które dwa lata wcześniej nawet o Interne­cie nie słyszały, teraz używały go na co dzień. Stał się dla nich narzędziem komunikacji, sposobem na rozrywkę czy wyrażenie swoich opinii bądź miejscem poszukiwania wie­dzy i informacji. Każdy dla innych powodów ceni Sieć. Dla mnie jej naj­większą zaletą jest możliwość dostępu do potężnych zaso* hńw informacji _na każdy temat. Obojętnie, czy chcę się do­wiedzieć, która godzina jest w tym momencie w Nowym , Jorku, kiedy urodził się Isaac Newton, czy w końcu jak naj-: lepiej pić porto, w ciągu kilku minut potrzebną informację i mogę znaleźć na stronach WWW, jak w wielkiej uniwersal­nej encyklopedii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *