WŁASNOŚĆ FIRMY

Ta ostatnia jest własnością firmy nowego rodzaju – dostawcy usług telefonii interneto­wej (Internet Telephone Service Provider). Tak jak dostar­czyciele usług internetowych (Internet Service Providers) dają użytkownikom komputerów i modemów dostęp do Sieci za pośrednictwem lokalnych łącz telefonicznych, tak ITSF użytkownikom telefonów udostępniają połączenia wykorzy­stujące Internet. Problemem utrudniającym rozpowszechnianie się tech­nologii była gorsza jakość i mniejsza […]

UKŁAD SIŁ W BRANŻY

Wyglądało na to, że może nawet zmie­nić układ sił w branży telekomunikacyjnej. Od lat stosowana tu była technologia, w której do połączenia rozmowy opera­torzy sieci telekomunikacyjnych musieli zestawić między abonentami jakby fizyczny kanał dedykowany tylko jedne­mu połączeniu. Użycie transmisji głosu w postaci pakietów wyglądało na bardziej efektywną alternatywę. Na niższe ceny mogła wpłynąć także większa […]

INFORMOWANIE ABONENTA

Niektóre prognozy mówią, że do 2005 roku w Stanach Zjednoczonych co trzecia rozmowa długodystansowa będzie przekazywana sieciami danych. Może się to wiązać ze spad­kiem przychodów operatorów telekomunikacyjnych. Ale dla firm tego typu droga nie jest zamknięta. Obok ISP czy zu­pełnie nowych podmiotów mogą, tak jak Deutsche Telekom, zostać operatorami telefonii internetowej. Niższe opłaty za rozmowy […]