POTRZEBA SPECJALNEJ OPIEKI

Dzieci z dysleksją, dysortografią i dysgrafią, które potrzebowały specjal­nej opieki pedagogicznej, nie znalazły zrozumienia ani w domu, ani w szkole. Dlatego też w żadnym ze 100 przypadków nie zastosowano właściwych metod rehabilitacji, będących warunkiem uzyskania popra­wy i postępów w czytaniu i pisaniu. Na domiar złego, często przyczyny trudności były opacznie pojmowane, a dzieci oskarżano o […]