PROGRAM ICQ

Oprócz gwiazd z internau­tami coraz częściej rozmawiali politycy. W 1998 roku po raz pierwszy odezwał się do nich urzędujący prezydent Rosji – Borys Jelcyn.Z komunikacją synchroniczną w Internecie wiąże się pewien problem. Dwóch znajomych chcących sobie pogawędzić musi się wcześniej umówić np. za pomocą poczty elektronicznej. Trudno się bowiem zorientować, co dana osoba może w […]

KOJARZONE GŁÓWNIE Z ROZRYWKĄ

Wiadomościami zarządza serwer ICQ, z którym automatycznie kontaktuje się komputer użyt­kownika programu, gdy tylko ten połączy się z Internetem. Jest on identyfikowany za pomocą unikalnego numeru UIN. Coraz częściej są one dodawane przez internautów do pod­pisów w listach elektronicznych. „Pogawędki” kojarzą się głównie z rozrywką. Ale synchro­niczna komunikacja wykorzystująca Internet ma też poważ­ne zastosowania. Pozwala […]

WYMIANA PLIKÓW DANYCH

Korzystając z nich, można komunikować się za pomocą zdań wpisywanych w pola przeznaczone do po­gawędek, a równocześnie pisać wspólnie jeden tekst czy ry­sować projekt architektoniczny. Każda ze współpracujących osób będzie widziała na swoim ekranie zmiany wprowadza­ne przez drugą. Mogą one również wymieniać się plikami danych. Jeśli ich komputery potrafią przekazywać dźwięk – mogą prowadzić normalną […]