JEDNA Z GŁOŚNIEJSZYCH SPRAW

Słowo to zaczęło trafiać na łamy co­dziennych gazet w drugiej połowie lat 90. Nie zawsze jed­nak wydarzenia, które dawały ku temu sposobność dobrze się kojarzyły. Jeśli sprawa nie dotyczyła pornografii albo wła­mania hakerów do systemu komputerowego jakiejś instytu­cji, to informacja o Sieci mogła mieć problemy z przebiciem się. Jeśli ktoś nie zaglądał na kolumny gazet […]

DZIĘKI INTERNETOWI

Jak się okazało, wierzyli oni, iż zbliżenie się do Ziemi komety Hale- -Bopp’a to znak, że czas przejść do następnego świata. Swo­je przesłanie członkowie sekty przekazywali w Internecie, na stronie WWW „Heaven’s Gate”. Poza tym zawodowo zaj­mowali się tworzeniem stron WWW na zlecenie. „Zarabiali, robiąc strony komputerowe” – pisała jedna z polskich gazet. Ale w […]