ROZWINIĘTA BRANŻA

W Stanach Zjednoczonych przed eksplozją Internetu roz­winęła się branża dostarczycieli usług sieciowych (ang. online services). Firmy takie jak America Online, CompuServe czy Prodigy oferowały posiadaczom komputerów dostęp do inter­aktywnych usług w oparciu o własną infrastrukturę. W końcu zaczęły łączyć swoje zasoby z globalną siecią, utrzymując do­tychczasowe serwisy. Wśród nich są pogawędki – nadal do­stępne tylko […]

POWAŻNE ZASTOSOWANIE

Technologia ta znajduje jednak rów­nież poważne zastosowania. W czasie wielkiej powodzi na południu Polski w 1997 roku działał kanał #powodz, na któ­rym wymieniano aktualne informacje związane z katakli­zmem. W 1993 roku, gdy w Moskwie grupa deputowanych zabarykadowała się w budynku parlamentu, powstał kanał, na którym przekazywane były informacje o wydarzeniach w stolicy Rosji. Rok później […]