MAPA INTERNETU

Natomiast gdy po przepłynięciu kilku pakietów ulegnie zniszczeniu jakieś łącze sieci, to następne pakiety mogą trafić do punk­tu przeznaczenia inną, okrężną drogą. Żeby taka wędrówka danych między komputerami stojący­mi na dwóch końcach Sieci była możliwa, musi istnieć coś w rodzaju mapy. Dlatego każdy działający w Internecie kom­puter ma swój adres – niepowtarzalny numer IP. Składa […]

DOMENA

Również składają się z czę­ści oddzielonych kropkami. Każda z nich ma swoje znacze­nie, dlatego łatwiej je zapamiętać. Np. adres komputera firmy produkującej system operacyjny Windows to micro- soft.com. O wiele trudniej byłoby zapamiętać jego numer IP: 207.46.130.149. System nazw nie jest zbyt rozbudowany. Nazwa kompu­tera firmy podłączonej do Internetu najczęściej wygląda tak: nazwa-firmy.com. Końcówka .com […]