Person Holding White Stylus

TYPOWA GRUPA

Nietrudno chyba się domyślić, czemu może być poświęcona lista o nazwie pl.rec.film.animowany. Gdy przegląda się typową grupę Usenetu, program kom­puterowy pokazuje najczęściej serię nagłówków wiadomo­ści, jakie się na niej znajdują. W niektórych powtarzają się tematy. To tzw. wątki – ciągnące się dyskusje dotyczące już bardzo konkretnego zagadnienia. Powstają, gdy ktoś wyśle wiadomość, a następne osoby zaczną na nią odpowiadać. Przeglądając wątek chronologicznie, można prześledzić dys­kusję. Wypada to zrobić, gdy zamierza się zabrać w niej głos. Gdy wątek ciągnie się bardzo długo, to zdarza się, że nowe wiadomości nie mają już nic wspólnego z jego tematem.Nie wszystkie listy tętnią życiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *