KOLEJNE UCZELNIE I INSTYTUTY

Uznało go też za standard Ministerstwo Obro­ny USA. Na przełomie roku 1982 i 1983 cała sieć ARPANET została przełączona na TCP/IP. Zaraz potem wyłączono z niej część używaną przez woj­sko. Tak powstał Milnet, który stał się częścią należącej do armii sieci Defense Data Network.Jeśli do tej pory historię Internetu w miarę łatwo jest opo­wiedzieć, dalej […]

DOSTĘPNE DLA NAUKOWCÓW

Dopiero inicjatywa JANET w Wiel­kiej Brytanii (1984) i program amerykańskiej Narodowej Fun­dacji Nauki (NSF- 1985 r.) rozpoczynają budowę sieci, które miałyby być dostępne dla naukowców różnych dyscyplin. Sieć NSFNET w końcu przekształciła się w główny szkie­let Internetu, z którym łączyły się rozrzucone po całym świe­cie sieci komputerowe.Od połowy lat 80. lawinowo rosła liczba hostów – […]