PROTOKÓŁ PRZESYŁANIA PLIKÓW

FTP to protokół przesyłania plików (File Transfer Proto- col). Jest również jedną z najstarszych technologii związa­nych z Internetem, opisaną już w 1973 roku. Pozwala na kopiowanie między komputerami podłączonymi do sieci dowolnych zbiorów danych – zawierających program, tekst czy choćby utwór muzyczny.Użytkownik WWW w zasadzie nie musi nawet wiedzieć o istnieniu tej technologii, żeby z […]

POSIADANIE SPECJALNEGO PROGRAMU

Nie zawsze wyglądało to tak prosto. Zanim rozwinęło się WWW, wyszukiwanie interesujących programów czy zbiorów danych było sztuką. Postanowili to ułatwić studenci Uni­wersytetu McGill w Montrealu, którzy w 1990 roku stwo­rzyli bazę danych, zwaną Archie. Co jakiś czas automatycz­nie kontrolowała ona serwery ftp, by zebrać informacje o tym, co można w nich znaleźć. Użytkownicy Internetu […]

MOWA W ASPEKCIE KLINICZNYM

W literaturze przedmiotu, jak i w praktyce diagnostyczno- -reedukacyjnej ustalił się ogólny podział zaburzeń mowy zdeterminowa­ny pochodzeniem przyczyn je powodujących.Przy braku uszkodzeń anatomicznych występujące zaburzenia mowy określa się jako zewnątrzpochodne (egzogenne, środowiskowe). Przy patomorfologii i patofizjologii mózgowia zaburzenia mowy mają charakter wewnątrzpochodny (endogenny). (Zaburzenia mowy środowiskowe omówione zostaną w rozdziale III części szczegółowej ni­niejszej pracy). Zajmiemy […]