RUCH MIĘDZY KOMPUTERAMI

W tym czasie szacowano, że ponad połowa ruchu między komputerami w Europie i Azji odbywała się przez USA. Ale główne łącza Sieci na Starym Kon­tynencie miały dziesięć, a niejednokrotnie nawet trzysta razy mniejszą przepustowość niż amerykańskie. Firmy tworzące infrastrukturę dużo więcej inwestowały w połączenia ze Sta­nami Zjednoczonymi niż w te działające wewnątrz krajów. Cza­sem dochodziło […]

HIPERTEKST ZMIENIŁ SIEĆ

Jest genialna w swej prostocie. W kilka godzin po pierwszym kontakcie z Webem można w miarę swobodnie w nim bu­szować. Elementami systemu są tzw. strony WWW Przypominają strony ilustrowanej książki, z tym że oprócz informacji znaj­dują się na nich tzw. łączniki (popularne stało się spolszczo­ne angielskie określenie „linki”). Najczęściej są to podkre­ślone i wyróżnione kolorem […]

CAŁE DEFINICJE WYRAZÓW

Dokument, który zawiera takie łączniki do innych do­kumentów, nazywa się hipertekstem. Wymyślił go w po­łowię lat 60. Ted Nelson. Rozwiązanie miało pomóc w przeglądaniu dużych zbiorów danych komputerowych. Najprostsze zastosowanie, jakie można sobie dla niego wyobrazić, to umożliwienie czytelnikowi szybkiego „prze­skakiwania” do wyjaśnień trudnych terminów pojawiają­cych się w tekście. Doskonałym przykładem użyteczności hipertekstu jest dostępna […]