A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk

SIŁA MEDIUM

Gdy amerykański sędzia wysyłał swój wyrok Internetem, polscy prawnicy wydawali na temat tego medium sprzeczne opinie. W 1997 roku przed wyborami parlamentarnymi Pań­stwowa Komisja Wyborcza nobilitowała je, zakazując – po­dobnie jak w prasie, radiu czy telewizji-publikowania w In­ternecie wyników sondaży tuż przed dniem głosowania. Po roku częstochowska policja również potraktowała strony WWW jak zwykłe medium i umieściła w nim list gończy za poszukiwanym przestępcą. Zareagował jednak Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdzając, że narusza to dobra oso­biste poszukiwanego.Te zdarzenia tworzą z jednej strony paradoks, z drugiej pokazują siłę nowego medium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *