KOMBINACJA FONEMÓW

Kombinacja fonemów w wyrazie jest zakłócona, zakłó­cona też jest kombinacja cech w budowie fonemów. Regres w systemie fonologicznym jest odwrotnie proporcjonalny do nabywania systemu przez dziecko. Powoduje to kurczenie się słownika, ponieważ następuje zalew homonimów. W krytycznym stadium wypowiedź to jedno zdanie, zdanie to jeden wyraz, wyraz to jeden fonem. Dochodzi do aphasia uni- veisalis.Zakłócenia […]

ZACHOWANE SZKIELETY ZDAŃ

Zachowane są szkielety zdań (a brak podmiotu niezależnego, nie opartego o kontekst) i eliptyczne ciągi daisze. Główne wyrazy zastąpione są przez abstrakcyjną anaforę, rze­czowniki szczegółowe przez ogólne w rodzaju: machin, chose, Ding, Stiic- kle; tak samo czasowniki przez jakiś czasownik ogólny, np. ubeifaluen czy penorm. Szkielety zdań zbudowane są z wyrazów, które nie mogą odnosić […]

DLA CHOREGO

Dla chorego nie istnieją synonimy i heteronimy; zamiast nazywać definiuje on przez przyległość, bo te rodzaje związków nie zostały zakłócone. A więc mówi „do pisania” zamiast „ołówek”, lub też wyraża się za pomocą metonimii, np. szyba zamiast okno. Afatyczne upośledzenie czynności nazywania jest w gruncie rzeczy utratą funkcji metalingwistycznej (związanej z kodem). Chory nie jest […]