PRAWDZIWA EKSPLOZJA

Na pew­no będzie to szybsze niż wysyłanie faksów. Niewiele dłużej będzie też trwało wysłanie tego zaproszenia na spotkanie do kilku osób. Pod koniec dnia nadawca przejrzy odpowie­dzi i będzie wiedział, kto przyjdzie, a kto nie. Gdyby nato­miast któryś z listów nie dotarł do adresata, nadawca (w więk­szości przypadków) zostanie o tym powiadomiony przez jeden z […]

NAJSZERZEJ STOSOWANA

Dziś za pośrednictwem Internetu można wy­syłać listy do znajomych na całym świecie (jeśli posiadają konta), a także do prezydentów krajów, parlamentarzystów, różnych organizacji itp.Poczta jest najszerzej stosowaną z technologii Internetu. Ponad 40 procent użytkowników korzysta z niej codziennie, a blisko 70 procent co najmniej raz na tydzień. W 1997 roku firma kurierska DHL Worldwide Express […]