high angle photo of person holding turned on smartphone with tall buildings background

MOWA W ASPEKCIE PEDAGOGICZNYM

Z te­go względu do okresu szkolnego należy dołączyć okres przedszkolny, ponieważ ważną rolę w procesie kształtowania doświadczenia językowe­go odgrywają instytucje, takie jak przedszkole, a przede wszystkim szkoła. Myślą przewodnią będzie założenie, że rozwój doświadczenia ję­zykowego podlega prawom doświadczenia indywidualnego, kształtujące­go się u ludzi przez całe życie (por. Z. Włodarski, 1975), choć różne są w tym czasie proporcje udziału aktywności człowieka oraz ingerencje czynników z zewnątrz. Okres szkolny poprzez udział instytucji szkoły tym różni się od innych okresów, nie pozbawionych przecież funkcjono­wania wpływów zewnętrznych, iż w tym właśnie czasie wykształca się u człowieka zaprogramowana; dydaktycznie świadomość metaję­zykowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *