SIEĆ, KTÓRA PRZETRWA ZAGŁADĘ

Ponad 10 milionów dużych i małych komputerów podłączo- nyctrtfo Sieci współpracuje, magazynując informacje i po­średnicząc w ich przekazywaniu. Dla milionów użytkowników Internetu ta infrastruktura w zasadzie nie ma znaczenia. Osoba siedząca przed kompu­terem podłączonym do Sieci nie musi znać geograficznej lokalizacji informacji ani zasad działania Internetu, by ko­rzystać z nieprzebranych zasobów danych, porozumiewać się ze […]

BEZ ŻADNEJ CENTRALI

Internet nie ma żadnej centrali ani systemu sterowania. Każdy podłączony~do niego komputer jest niezależny. Spo­sób działania Sieci został tak opracowany, że może ona funk­cjonować, nawet gdyby znaczna część podłączonych do niej komputerów została wyłączona. Np. z powodu wybuchu bomby atomowej. To nie żart, raczej dosyć często powtarzana legenda o po­wstaniu Sieci. Jest bardzo atrakcyjna, zawiera […]

ZRĘBY INTERNETU

Instytucja badawcza RAND (na­zwa od słów Research and Development – ang. badania i roz­wój) dostała od Sił Powietrznych USA zadanie opracowania systemu komunikacji głosowej, który przetrwałby atak ato­mowy. Powstała koncepcja sieci pozbawionej centrali, czyli pojedynczego punktu, który mógłby być celem ataku. Zręby Internetu powstały dzięklbadaniom finansowanym przez należącą do Ministerstwa Obrony USA agencję ARPA (Advanced […]