ROZMOWY TELEFONICZNE

Produkt miał umoż­liwiać rozmowy telefoniczne za pośrednictwem Sieci. Zła jakość połączenia z Izraelem nie dała rekinom finansjery wiary w technologię. O tym, że może ona rzeczywiście wy­wołać rewolucję, przekonało dopiero zainteresowanie praw­dziwych gigantów’ sprzętu telekomunikacyjnego – Lucent Technologies i Nortela.Tego zastosowania naukowcy łączący pierwsze węzły Inter­netu chyba nie mogli przewidzieć. A przecież głos, tak jak […]

INTERNETOWY TELEFON

Potem rozmawiali trochę jak za pomocą radia – jedna osoba mówiła, druga słuchała. Podobnie jak w IRC – obie osoby kontaktowały się z jednym serwerem, który obsługiwał rozmowę. Internetowy telefon jednak ewoluował. Możliwe stały się równoczesne rozmowy, jak w zwykłym telefonie. Obsługu­jące takie połączenia oprogramowanie stało się około roku 1997 roku, obok programu do poczty […]

DOSTĘP DO BRAMKI

Dzwoniący korzystają w’ niej ze swego rodzaju „bramki” łączącej sieć telefoniczną z Internetem. Najpierw wykręcają numer dający do niej dostęp, potem numer, pod który chcą zadzwonić. Urządzenia i oprogramowanie „bram­ki” cały czas pośredniczą w rozmowie, przekształcając głos w skompresowane pakiety danych i przekazując je do Sieci. Po stronie drugiego rozmówcy analogiczna „bramka” odbie­ra dane i […]