KONTO POCZTOWE

Praktycznie każdy z użytkowników Internetu ma konto pocz­towe. Żeby do kogoś wysłać list, trzeba znać jego adres. Zu­pełnie jak w tradycyjnej poczcie – gdzieś przecież przesyłka musi trafić. Typowy adres wygląda tak: jurek@firma.pl. Ju­rek to imię adresata, @ to symbol słowa „at”, czyli „w”. Natomiast firma.pl to nazwa komputera podłączonego do Internetu, należącego do Firmy […]

REDAGOWANIE I WYSYŁANIE

To te same nazwy komputerów, o któ­rych pisałem już przy okazji adresów w Internecie. Zapamiętanie pełnej nazwy konta jest chyba najtrudniej­szym elementem korzystania z poczty, ponieważ współczes­ne programy pocztowe są bardzo proste w obsłudze.Samo redagowanie i wysyłanie listów w zasadzie we wszystkich programach wygląda tak samo. Każdy z e-maili jest opisany przez kilka nagłówków. Pozwalają […]

NAGŁÓWEK ELEKTRONICZNY

Tak jest w przypadku, gdy korespondencja ma wielu adresatów. Gdyby wpisać ich w nor­malnych polach, każdy z nich po otwarciu listu musiałby najpierw przeglądnąć całą listę adresatów, która znajduje się w nagłówku e-maila. Gdy dostanie „ślepą” kopię, zobaczy tylko swoje nazwisko. Ważnym nagłówkiem elektronicznego listu jest „Subject”, czyli temat. To wyjątkowe dla poczty elektronicznej – […]

ZALEŻNIE OD USTAWIEŃ

Gdy dostajemy list, bardzo szybko możemy na niego od­powiedzieć. Wtedy w temacie listu najczęściej pojawiają się litery „Re:” i poprzedni temat. W treści korespondencji można zawrzeć cały list, na który odpowiadamy. Zależnie od ustawień programu pocztowego będzie ona wyróżniona np. znaczkami „>” przed każdą linijką. Dobrze jest wybrać tyl­ko te fragmenty listu, na które odpowiadamy. […]