NIEDOSKONAŁOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ

Narzekamy często na niedoskonałość naszego porozumiewania się, czynności skomplikowane i uzależnione od wielu spraw. Udział szkoły powinien być w tym względzie udziałem nie z przypadku, lecz ze świado­mego wyboru. Wszystkie elementy programu nauki o języku podporząd­kowane być powinny jednemu naczelnemu zadaniu: pragmatyce mowy. Reformująca się szkoła nie nadąża ze śledzeniem tych ważnych spraw. Uprzednia ośmiolatka […]

ROZWÓJ POJĘĆ SKŁADNIOWYCH

Analiza rozwoju pojęć składniowych w programie nauczania umożliwiła uchwycenie szeregu niekonsekwencji w sformułowaniu haseł i innych niedociągnięć z zakresu aparatury pojęciowej. Program nie zawsze przej­rzyście rozgraniczał to, co było informacją dla nauczyciela, od tego, co miało być składnikiem wiedzy ucznia. To samo dotyczy podręczników. Analiza podręczników gramatyki wykazała, że nie wszystkie podręczniki w pełni realizują […]

WAŻNY POSTULAT

Niemniej ważny jest postulat pełniejszej realizacji w podręcznikach ćwiczeń składniowych, sugerowanych przez program. Nauczyciel, zwłaszcza z małym doświadczeniem pedagogicznym, nie zaw­sze potrafi bez pomocy podręcznika zrealizować te hasła. Często w prak- tyęe szkolnej ćwiczenia te są całkowicie pomijane (por. J. Nowicki, 1974). Wspomniana pragmatyka językowa powinna uwzględniać teorię kul­tury języka, rozpatrującą wszystkie zjawiska językowe w […]