W CZASIE LEKCJI

Autorka monografii, Laboratorium językowe w nauczaniu języka obcego do elementów dydak­tycznych zalicza:wzmożone oddziaływanie bodźców audialnych w interpretacji naj­bardziej wzorowej prezentowanej przez nalive speakerów-zwielokrotnienie bodźców w odniesieniu do pojedynczego ucznia i wzmożenie jego aktywności językowej. W czasie lekcji prowadzonej w laboratorium indywidualny uczestnik mówi o około 90°/o więcej ani­żeli w czasie lekcji tradycyjnej;równoczesne oddziaływanie wielu kanałów […]

ELEMENTY PSYCHICZNE

Do elementów psychicznych H. Stasiak zalicza:izolację w kabinie i akustyczne bodźce adresowane niejako indy­widualnie, docierające do odbiorcy przez słuchawki, które pozwalają na znaczną eliminację szumów cybernetycznych;optymalne warunki w laboratorium do utrwalania stałych związ­ków między bodźcem a reakcją językową, które są nie uświadomioną reakcją na sygnał. Pokrywa się to z behawiorystyczną teorią reakcji S->R, która w […]