WADLIWA ARTYKULACJA

Wadliwa artykulacja powoduje, że słowa stają się całkowicie niezrozumiałe. Często końcówki słów są gorzej artykułowane niż sylaby początkowe; dziecko dość dobrze wymawia samogłoski, spół­głoski zaś zniekształca, przestawia, omija, zastępuje jedne drugimi. Przy próbie łączenia słów dziecko może wymawiać tylko ostatnią sylabę pierw­szego i pierwszą drugiego słowa. Często spotyka się używanie przez dziecko swoistego języka pełnego […]