TYPOWA GRUPA

Nietrudno chyba się domyślić, czemu może być poświęcona lista o nazwie pl.rec.film.animowany. Gdy przegląda się typową grupę Usenetu, program kom­puterowy pokazuje najczęściej serię nagłówków wiadomo­ści, jakie się na niej znajdują. W niektórych powtarzają się tematy. To tzw. wątki – ciągnące się dyskusje dotyczące już bardzo konkretnego zagadnienia. Powstają, gdy ktoś wyśle wiadomość, a następne osoby […]

NAJCIEKAWSZE LISTY

O ile jednak praktycznie na każdej uczelni działa węzeł Usenetu, to na udostępnianie tej usługi decydują się raczej tylko więksi ISP. Obsługujące system komputery nieustannie się komuni­kują. Gdy połączą się dwa z nich, porównują to, co się na nich znajduje, po czym każdy „uzupełnia” braki drugiego. Dzięki temu te same opinie można czytać z komputera […]