REEDUKACJA CHORYCH

Reedukacja chorych z typowo ciemieniową akalkulią rozpoczyna się- zwykle od ćwiczeń wewnątrz systemu dziesiętnego, również w oparciu o    ilość realnych przedmiotów. Proponuje się choremu rozbić ilość przed­miotów leżących przed nim na dwie części. Obok podanych przedmiotów leży narysowana na karteczce cyfra, obok niej talia cyfr, z których cho­ry powinien znaleźć odpowiednie dla połówek. Następnie chory […]

W ZABIEGACH REEDUKACYJNYCH

W tych zabiegach reedukacyjnych, zdaniem Cwietkowej, ważne jest nie tylko to, żeby znaleźć sposoby reedukacji, lecz również żeby potrafić stworzyć warunki do interioryzacji podanego z zewnątrz sposobu działania. Równolegle należy prowadzić pracę nad nazywaniem liczb. Wyko­rzystać tu można włączenie pierwszych liter nazw cyfr do zespołu wy­razów, z którymi chory jest związany emocjonalnie. Reedukacja cvfr drugiej […]