UŻYTECZNE W KOMUNIKACJI

W tamtych czasach jeszcze jednak nie wiedział, jak użyteczne w komunikacji mogą oka­zać się komputery, nikt więc nie mógł zlecać opracowania koncepcji sieci komputerowej. Istotne jest to, że w latach 60. w ARPA i RAND rozpo­częły się badania, dzięki którym stała się możliwa komuni­kacja między komputerami. Doprowadziły one do opraco­wania koncepcji tzw. pakietowej transmisji danych. […]

ZUPEŁNIE NIEŚWIADOMIE

Wszystko to można robić zupełnie „nieświadomie” bez zna­jomości zasad jego działania. Wydajemy tylko komputerowi polecenie. On używa TCP/IP jak języka, którym porozumie­wa się z drugim komputerem w Sieci w czasie wymiany in­formacji. Jak wygląda przepływ np. elektronicznego listu pod kon­trolą TCP/IP? Taki list jest z reguły jakimś zbiorem danych komputerowych. Przed rozpoczęciem wysyłania dzielony jest […]