CORAZ BOGATSZE STRONY

Łącznik do tego dokumentu można umie­ścić na dowolnej stronie WWW Możliwe jest też wpisanie adresu w przeglądarce WWW i bezpośrednie wywołanie stro­ny „Site Map”, z pominięciem „pierwszej” na serwerze Net­scape. Dokumenty, które przeglądamy w WWW zapisane^ą w ję­zyku HTML (Hypertext Markup Language). Ich treść po­trafi zrozumieć przeglądarka Internetu, której zadaniem jest odtworzenie w komputerze wyglądu […]

NA NOWOCZESNYCH STRONACH

Na nowoczesnych (co nie zawsze znaczy lepszych) stro­nach często wykorzystuje się niezależne, ale powiązane ze sobą „ramki”. Wtedy jedna lub dwie z części strony zawiera elementy stałe, umożliwiające nawigację po całym serwerze WWW. Treść jego stron prezentowana jest natomiast w du­żej ramce – tylko jej wygląd się zmienia.Kolejne urozmaicenie to elementy aktywne. Ich wygląd może […]

POCZTA ELEKTRONICZNA

Poczta elektroniczna jest tak wygodna, że stała się zagroże­niem dla tradycyjnej. W niedługiej przyszłości nikt już nie będzie chciał wysyłać zwykłych listów. Poczta elektroniczna pozwala na wysłanie korespondencji o dowolnej w zasadzie objętości, uzupełnionej np. o zdjęcia, która w ciągu kilku minut może dotrzeć do adresata w każdej części świata.Wymiana listów e-mail może być wygodniejsza […]