MONOPOL NA REJESTRACJĘ

System przyznawania adresów i numerów jest jednak „centralnie sterowany”, po to, aby uniknąć dublowania się nazw. W Ameryce Północnej rejestruje je firma Network Solutions obsługująca centrum InterNIC (stan na styczeń 1998 r.). W Europie zajmuje się tym organizacja RIPE-NCC z Amsterdamu, a AP-NIC – w Azji. Obsługują one przydział numerów IP adresom rejestrowanym w poszczególnych […]

NAJCENNIEJSZA DOMENA

Ona kontroluje najcen­niejszą domenę – com. Szacuje się, że NSI przydziela 70 procent adresów działających na świecie. Jedynie adres .mil jest obsługiwany przez Ministerstwo Obrony USA. Gdy wpisujemy w programie współpracującym z Interne­tem adres, z którym chcemy się połączyć, to nasz komputer „tłumaczy” go na numer IP, korzystając z tzw. usługi DNS (Domain Name Service). […]

DŁUGA HISTORIA

WWW wymyślił Tim Berners-Lee z CERN, ośrodka ba­dawczego w Genewie zajmującego się fizyką cząsteczkową. Zaproponował wykorzystanie technologii do usprawnienia komunikacji między naukowcami.Ujawniona w 1991 roku koncepcja nie od razu zrobiła ka­rierę. W lutym 1993 r. Marc Andreessen z National Center for Supercomputing Applications (NCSA) zaprezentował program Mosaic. Była to pierwsza graficzna przeglądarka WWW – poprzedniczka […]

OPLATAJĄCA ZIEMIĘ SIEĆ

Zanim do tego doszło, dojrzewała ona przez ponad trzydzieści lat.Jako jeden z pierwszych wizję oplatającej Ziemię sieci kom­puterowej, w której każdy może używać tych samych danych i  programów przedstawił w 1962 r. J. C. R. Licklider z naj­słynniejszej amerykańskiej uczelni technicznej, Massachu­setts Institute of Technology (MIT). Był autorem koncepcji, której – co ciekawe – prawie […]