DOKUMENTY W HIPERTEKŚCIE

Tim Berners-Lee z CERN postanowił wykorzystać hiper­tekst do łączenia dokumentów, które publikował w Inter­necie razem ze swoimi kolegami — naukowcami. Miało im to ułatwić współpracę. Chyba trochę nie docenił swego pomy­słu. „Ojciec WWW’ napisał pierwsze programy do jego ob­sługi – dla tzw. klienta i serwera. Pierwszy – nazwany póź­niej „przeglądarką” (ang. browser) – działa na […]

KOMPUTERY OSOBISTE

Rok później pojawił się Mosaic – pierwszy program pozwalający na korzystanie z Webu za pomocą komputerów osobistych wyposażonych w popularne systemy operacyjne – Windows i  system Macintosha.Wtedy w głównej sieci szkieletowej amerykańskiego Inter­netu (NSF-net) tylko jeden procent ruchu (75 gigabajtów miesięcznie) związany był z przekazywaniem dokumentów WWW. Już niecały rok później ruch wzrósł kilkunastokrot­nie (do […]

ŁĄCZNIK UMIESZCZONY NA STRONIE WWW

Komputer, a raczej przeglą­darka WWW^ wysyła wtedy do odpowiedniego serwera HTTP „zamówienie” na stronę. Tak jakby mówił „daj mi dokument X”. Gdy serwer nie jest akurat bardzo zajęty, zaczyna wysy­łanie strony – zgodne z opisanym już protokołem TCP/IP. Łącznik umieszczony na stronie WWW wskazuje dokład­nie na nową stronę za pomocą tak zwanego adresu URL – […]