WĘDRÓWKA WIADOMOŚCI

Tu urodziły się również takie wynalazki jak tranzystor czy system opera­cyjny Unix. Jego siódma wersja opracowana pod koniec lat 70. wyposażona była w protokół UUCP (Unix-to-Unix CoPy). Wykorzystali go amerykańscy studenci, by łączyć ze sobą komputery i wymieniać informacje. W połowie lat 80. pojawił się używany do dziś protokół transmisji newsów: NNTP (NetWork News Transfer […]

ZACHOWANIE ANONIMOWOŚCI

Systemy obsługujące je pracują najczęściej na komputerze – serwerze, z którym cały czas połączeni są rozmawiający. Muszą oni używać programów współpracują­cych z tym działającym na serwerze, w języku informatyków nazywanych „klientami”. Od czasu wymiany informacji mię­dzy klientem a serwerem zależy, jaki jest rzeczywisty czas konwersacji. Identyfikatorami uczestniczących w pogawędkach osób są najczęściej wybrane przez nie […]

NAJPOPULARNIEJSZE ROZWIĄZANIE

Najpopularniejszym rozwiązaniem pozwalającym na „po­gawędki” w Sieci jest Internet Relay Chat (IRC). To zupelnie inna technologia niż WWW, Usenet czy poczta elektroni­czna, chociaż ma w żyłach tę samą krew – protokół TCP/IP (choć może korzystać z innego).IRC często porównywany jest do CB Radia. Rozmowy są tu bowiem prowadzone na „kanałach”. Każdy z nich ma na­zwę […]