Photo Of Person Using Laptop For Graphic Designs

ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Jeśli korzystałem z pa­pieru, to przeważnie był na nim wydruk dokumentu, który znalazłem w Sieci. Jest ona zresztą moim normalnym środo­wiskiem pracy. Piszę artykuły o Internecie i komputerach dla codziennej gazety. By znaleźć potrzebne do ich stworzenia informacje, przez 5-6 godzin dziennie łączę się z kompute­rami na całvm świecie i szukam. Zbierając materiały do tej książki, stanąłem przed pro­blemem związanym z upływem czasu. Gdy cokolwiek dzie­je się w Internecie, w mojej codziennej pracy nie mam pro­blemów z określeniem ram czasowych.  Artykuł, nad którym pracuję, ukazuje się najpóźniej po dwóch tygodniach. Ła­two w nim napisać, że coś „jest”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *