USZKODZENIE SYSTEMÓW

Uszkodzenie systemów gnostycznych prowadzi do takich form akalkulii, u podstaw których leżą różne czynniki: defekty percepcji optycznej znaków, zaburzenia gnozji słuchowej, zaburzenie syntez prze­strzennych i znaczeniowej organizacji liczenia. Defekty te prowadzą od­powiednio do zaburzeń rozpoznawania cyfr, do rozpadu liczenia ustnego, do zaburzeń pojęcia liczby ze strony jego ukształtowania szeregowego, do trudności w rozumieniu stosunku liczb, […]

W OPERACJACH LICZENIA

W operacjach liczenia zaburzona zostaje ich ukierunkowana celowo wybiórczość, co przejawia się w postaci niesta­łości realizacji zadania, w pojawiających się impulsywnie marginalnych związkach liczb, w skróceniu programu działania, w pojawieniu się iner­cyjnych stereotypów. Uszkodzenie systemów czołowych tylnych niesie ze sobą defekty li­czenia, występujące zwykle w syndromie perseweracji ruchowych i mow- nych, będących rezultatem zaburzenia dynamiki […]