SPOTKANIA SIECIOWE

Omawiane tu technologie musząjednak prze­kroczyć jeszcze jedną barierę – prostoty użycia. Nadal, aby z nich korzystać, potrzebne są umiejętności obsługi progra­mów komputerowych nieco większe niż przy WWW.Pojedyncze listy elektroniczne można łatwo wysyłać do wielu osób. Wykorzystuje się to, tworząc tzw. grupy dyskusyjne. Ich subskrybenci wymieniają poglądy i informacje na okre­ślony temat. Gdy ktoś ma coś […]

LISTY DYSKUSYJNE

Może z kilku podobnych odpowiedzi na jeden temat stworzyć jedną i rozesłać ją, dodając podpisy autorów. By to robić, moderator musi mieć zaufanie uczestników grupy. Żeby zapisać się do takiej grupy, najczęściej wystarczy na jej adres wysłać list elektroniczny, w którego treści lub te­macie znajduje się jedno słowo: „subscribe (subskrybuj). Grup dyskusyjnych korzystających z dystrybucji […]

USENET

Najpowszechniejszym w Internecie sposobem publicz­nych dyskusji jest Usenet. Według DejaNews, na początku 1998 roku korzystało z niego 25 min osób. Jego listy dysku­syjne (ang. Usenet news) to dostępne dla każdego, podzie­lone tematycznie zbiory wiadomości dla czytającego, wyglą­dające jak listy elektroniczne. Dlatego, choć to zupełnie inna technologia, w uproszczeniu można dostępne w Usenecie wiadomości traktować jak […]