ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Jeśli korzystałem z pa­pieru, to przeważnie był na nim wydruk dokumentu, który znalazłem w Sieci. Jest ona zresztą moim normalnym środo­wiskiem pracy. Piszę artykuły o Internecie i komputerach dla codziennej gazety. By znaleźć potrzebne do ich stworzenia informacje, przez 5-6 godzin dziennie łączę się z kompute­rami na całvm świecie i szukam. Zbierając materiały do tej […]

INTERNET ZMIENIA ŻYCIE

Do Internetu bowiem nie da się odnieść tradycyj­nych miar. Rok rozwoju Sieci należałoby liczyć co najmniej poczwórnie. Wszystko zmienia się w takim tempie, że bardzo łatwo pomylić się co do teraźniejszości. To co dziś „jest”, za dwa miesiące może się okazać zamierzchłą przeszłością. To, o czym dziś myślimy, że „będzie”, po kilkudziesięciu dniach okazuje się […]

ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA

Tempo, w jakim elektroniczna komunikacja za pośrednictwem In­ternetu przekształca świat, nie da się jednak nawet porów­nać do tamtych przeobrażeń. Radio istniało 38 lat, zanim liczba jego użytkowników przekroczyła 50 min. Telewizji zajęło to 13 lat, a kompute­rom osobistym – 16. Systemowi World Wide Web, który za­decydował o popularności Internetu, wystarczyły cztery lata.Warto chyba dowiedzieć się […]