ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

Przywódcy państw, w których niespecjalnie dbano o swo­body obywatelskie, nie uważali globalnej Sieci za coś po­trzebnego światu. Dla wielu urzeczywistnienie istoty demo­kracji, jedyne prawdziwie wolne forum wymiany myśli, nie zyskiwało poparcia takich bojowników o sprawiedliwość jak Fidel Castro. „Ameryka zdominowała 70 procent Internetu. Tylu Afrykanów czy innych biedaków nie potrafi nawet czy­tać. Co im daje […]

POSTĘP W KOMUNIKACJI

Dyktatorzy wiedzieli, co robią. Postęp w komunikacji, jaki wiązał się z rozwojem technologii, nie mógł im być na rękę. Stąd ograniczenia związane z korzystaniem z Sieci w Chi­nach czy na Białorusi. Dla chińskich dysydentów, areszto­wanych po tragedii na placu Tiananmen (czerwiec 1989 roku). 0 wypuszczonych po kilku latach z więzień, ale nadal pozo­stawionych pod ochroną […]