DOSTĘP DO BRAMKI

Dzwoniący korzystają w’ niej ze swego rodzaju „bramki” łączącej sieć telefoniczną z Internetem. Najpierw wykręcają numer dający do niej dostęp, potem numer, pod który chcą zadzwonić. Urządzenia i oprogramowanie „bram­ki” cały czas pośredniczą w rozmowie, przekształcając głos w skompresowane pakiety danych i przekazując je do Sieci. Po stronie drugiego rozmówcy analogiczna „bramka” odbie­ra dane i przekształca je w sygnał telefoniczny niosący głos rozmówcy. Dzięki temu, że między „bramkami” połączenie przepływa przez Internet, jego koszt może być znacznie niż­szy niż w przypadku korzystania z tradycyjnych łącz teleko­munikacyjnych.  Zależy od ceny lokalnej rozmowy telefonicz­nej i opłat za dostęp do bramki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *