TELNET

Umożliwią wprowadzenie uniwersalnego numeru telefonu, który odnaj­dywałby właściciela na całym świecie. Abonent będzie mógł określić, z jakich numerów chce przyjmować rozmowy, a z ja­kich nie. Bardziej futurystyczne efekty wykorzystania tech­nologii to np. telefon, który sam przetłumaczy rozmowę albo zmieni barwę głosu. Telnet to jedna z najstarszych technologii sieciowych, opi­sana już w 1972 roku (RFC 318). […]

UŻYTKOWNIK TELNETU

Znaki wystu­kane na klawiaturze przekazywane są do niego Internetem. Komputer odpowiada, wyświetlając je po kolei, a potem po­kazując reakcje na cały rozkaz.Użytkownik telnetu pracuje w tzw. środowisku znakowym -wydaje komendy, które są ciągiem symboli dostępnych na klawiaturze i dostaje na nie odpowiedzi również w postaci ciągu znaków. Dlatego przydaje mu się wiedza na temat roz­kazów, […]

KATALOGI BIBLIOTEK KOMPUTEROWYCH

Za pomocą serwera telnetu można też np. udostępniać katalogi bibliotek komputerowych czy też choćby rozkłady jazdy pociągów. W niektórych systemach użytkownicy mogą, korzystając z tej technologii, prowadzić pogawędki z inny­mi osobami połączonymi z serwerem. Dzięki telnetowi na­ukowcy mogą korzystać z dużych możliwości obliczeniowych wielkich maszyn stojących w odległych ośrodkach. Choć telnet jest dosyć interaktywny, a […]