W KLINICE PSYCHIATRYCZNEJ

Symptomatologia i syndromologia zaburzeń psychicznych S. Dąbrowskiego (1971) zaburzenia mowy przedstawia w rozdziale „Psy­chogenne zespoły i zaburzenia osobowości”. (Cz. II. „Zespoły histerycz­ne”), gdzie wyróżnia bezgłos (aphonia), chrypkę (dysphonia), mutyzm, jąkanie. Jak widać, podstawą podziału zaburzeń stały się aspekty wymawia­nia. Znacznie ciekawiej przedstawia się jednak strona programowania wypowiedzi słownej. W klinice psychiatrycznej mowa (a nie tylko […]

BADANIA NAD SYMBOLIZMEM

Badania nad symbolizmem fonetycznym w kompetencji lingwistycznej schizofreników S.   Rogalińskiej ujawniły, że wszystkie etapy procesu programowania mowy u schizofreników, począwszy od programu wewnętrznego, z wy­jątkiem czucia związków substancjalnych, mają odmienny charakter niż u ludzi zdrowych. Przeprowadzone badania dotyczące procesów myśle­nia i nieliczne dotyczące mowy schizofreników pozwoliły bliżej określić ten stan patologiczny. Zanotowano „wypaczenie procesu uogólniania” […]