Dlaczego komputery się psują

Producenci sprzętu elektronicznego produkując coraz nowocześniejszy sprzęt, który jednak bardzo często się psuje. Dlaczego? Czy jest źle wykonany, skonstruowany teoretycznie, czy może to próba manipulacji światem zainteresowanym nowinkami technologicznymi? W każdym razie odpowiedź na to pytanie jest istotna z punktu widzenia przeciętnego użytkownika sprzętu. Bardzo często producenci robią to specjalnie. Tego po prostu wymaga konkurencyjny […]

PEWIEN PRZEŁOM

Był to pewien przełom – urzędujący przywódca Rosji ko­rzystał z nowoczesnego medium o amerykańskim rodowo­dzie, by odpowiedzieć na kilka pytań ludzi z całego świata. Od rozmawiających nie dzielił go kordon zatrudnianych na Kremlu specjalistów od kształtowania wizerunku. Niezbyt często zdarzało się dotąd, by zwykły mieszkaniec Rosji miał okazję zadać pytanie niemal bezpośrednio głowie państwa. Wictor […]

GLOBALNA SIEĆ

Niecały rok wcześniej w podobnym spotkaniu uczestni­czył Michaił Gorbaczow, ale ten występował wtedy już na­wet w reklamach. W tym samym czasie co Jelcyn z użyt­kownikami Internetu rozmawiał Tony Blair, szef rządu bry­tyjskiego. Dla przywódców świata zachodniego nie było to już zresztą niczym nadzwyczajnym. Nie tylko dla nich. W 1996 roku przywódcy Malezji, Filipin i Palestyny […]