a computer screen with a bunch of code on it

WYJAŚNIENIA Z MODELU

Wyjaśnienia zaś idące od przyjętego modelu lingwistycznego wnoszą niewiele implikacji dla psycholingwistycznych potrzeb wniknięcia za po­średnictwem mowy agramatycznej w rzeczywisty proces kształtowania wypowiedzi słownej przez człowieka zdrowego. Nie ulega wątpliwości, że potrzeby te spełnić może tylko podejście  kompleksowe. A więc połączenie wiedzy neuropsychologicznej i psycho- ingwistycznej. Z badań prowadzonych we wspomnianym aspekcie na uwagę zasługują dane, które uzyskał A. R. Łuria (1.946) odnośnie do agra- matyzmów w afazji semantycznej, pomijanej dotąd w tym względzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *