Photo Of Person Using Laptop For Graphic Designs

W OCZYWISTY SPOSÓB

Po trzecie, powinna ona w sposób na tyle oczywisty prowadzić do rozwoju sprawności mówienia, aby pomyślne rezultaty uzyskane w trakcie ćwiczeń były dla ucznia pragnącego osiągnąć tę sprawność czynnikiem motywującym. I wreszcie, po czwarte, technika taka powinna maksymalnie wykorzystywać pozytywny transfer ze stro- ny języka ojczystego oraz przeciwdziałać interferencji ze strony tecoż języka, co ma szczególnie doniosłe znaczenie w warunkach nauczania o  małej intensywności i bezustannego przy tym zanurzania ucznia w ję­zyku ojczystym. Naszym zdaniem techniką, która maksymalnie spełnia te wszystkie warunki, jest translacja i retranslacja ustna, przebiegająca zawsze de­finitywnie z języka ojczystego na język obcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *