MAPA INTERNETU

Natomiast gdy po przepłynięciu kilku pakietów ulegnie zniszczeniu jakieś łącze sieci, to następne pakiety mogą trafić do punk­tu przeznaczenia inną, okrężną drogą. Żeby taka wędrówka danych między komputerami stojący­mi na dwóch końcach Sieci była możliwa, musi istnieć coś w rodzaju mapy. Dlatego każdy działający w Internecie kom­puter ma swój adres – niepowtarzalny numer IP. Składa się on z czterech liczb od 0 do 255 oddzielonych kropkami.Adresami liczbowymi zajmują się jednak głównie kom­putery. Zapaleńcy (lub miłośnicy numerów) mogą oczywi­ście ich używać, ale dla ludzi przeznaczone są łatwiejsze do zapamiętania nazwy literowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *