Group of Person Sitting Indoors

OBNIŻONE ZDOLNOŚCI

Zaobserwowane było obniżenie zdolności spostrzegania strony wy­rażeniowej gramatyczności morfologicznej wyrazów. Dowodem na to jest wyraźnie zauważalna pozytywna rola wzmocnienia w pytaniach ekspe­rymentatora w formie wyrażeń: ,,to samo”, „tak samo”. Wyrażenia te pozwalają upewnić się dziecku co do jakości wykładnika gramatycznego, co w sumie jest niezbędne dla prawidłowe] reakcji. Jej jakość zależy jednak nie tyle od stanu gnozji gramatycznej, ile od trafności rozpozna­nia określonego wykładnika gramatycznego.Badania pozwalają wysunąć hipotezę, że agramatyzmy w mowie dzieci z niedosłuchem są spowodowane nie tyle niewykształceniem gno­zji gramatycznej w zespole związków matrycowych słów, ile zaburzeniem w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich trzech obwodów przepływu informacji zgodnie z zasadą cybernetyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *