Person Using Black and Silver Laptop Computer

WOLNIEJSZY PROCES

Przykłady pojedynczych osób głuchych świadczą, że jest to możliwe do osiągnięcia pod warunkiem intensywnej pracy i stałej kontroli pedagogicznej. Proces ten przebiega znacznie wolniej, i to właś­nie stanowi jedną z cech charakterystycznych dzieci i młodzieży głuchej, jeśli chodzi o nabywanie pojęć słownych. (…) Dziecko głuche nie posia­da zdolności tworzenia, sobie wewnętrznego zasobu słownikowego na dro­dze naturalnej i nie może korzystać z kontroli, jakiej dostarcza kanał słuchowy. Jak stwierdza to w swym podręczniku H. R. Myklebust (1960), w dotychczasowym podejściu do problematyki mowy u głuchych zbyt meło miejsca poświęcano znaczeniu wykształcenia mowy wewnętrznej, aby stworzyć podstawę dla rozwoju ekspresji słownej. Wydaje się, że na drodze percepcji wzrokowej można wyrobić u wielu dzieci głuchych zdol­ność kontrolowania wypowiedzi słownych, które mają zrozumieć” (T. Gałkowski, 1976, s. 187/8 i 190).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *