Person Using Black and Silver Laptop Computer

STAN WIEDZY

Ci z badaczy, którzy sięgają do lingwistyki,, by czerpać z niej argumenty wyjaśniające mechanizm, nie osadzają ich w jakiejś koncepcji programu tworzenia się wypowiedzi słownej. Ci na­tomiast, którzy starają się wypełnić istniejącą lukę teoretyczną w kon­cepcji programowania, nie spełniają podstawowego warunku, aby przy wybieraniu argumentów lingwistycznych wartościować je niezbędną cha­rakterystyką systemową.W sumie stan wiedzy o mechanizmach agramatyzmów przypomina bardziej opis defektów mowy dokonywany z różnych stanowisk, w zależności od rodzaju reprezentowanej wiedzy osoby dokonującej opisu. Trudno wszakże w dotychczasowych próbach badawczych widzieć tvlko samą nieporadność i niedoskonałość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *