Person Holding White Stylus

FORMY JĘZYKOWE

Te formy językowe, jak przysłówki lub przyimki, które małe, normalnie słyszące dziecko dość wcześnie sobie przyswaja, zawierają bogatą treść abstrakcyjną, wyraża­jącą stosunki między przedmiotami i zdarzeniami. Tymczasem dzieci głuche mają duże trudności właśnie z opanowaniem zdolności posługi­wania się tymi formami językowymi, jak wykazały badania L. Gepperto- wei (1968). W związku z tym wiele cech jakościowych jest dzieciom głu­chym wyrazić trudniej. Nieco łatwiej przychodzi im operowanie cecha­mi ilościowymi, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnego materiału. Nie znaczy to wcale, by przy użyciu specjalnych metod dydaktycznych i wcześnie podjętej rehabilitacji nie mogły w ogóle opanować tego ro­dzaju pojęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *