Concentrated female entrepreneur typing on laptop in workplace

INFORMOWANIE ABONENTA

Niektóre prognozy mówią, że do 2005 roku w Stanach Zjednoczonych co trzecia rozmowa długodystansowa będzie przekazywana sieciami danych. Może się to wiązać ze spad­kiem przychodów operatorów telekomunikacyjnych. Ale dla firm tego typu droga nie jest zamknięta. Obok ISP czy zu­pełnie nowych podmiotów mogą, tak jak Deutsche Telekom, zostać operatorami telefonii internetowej. Niższe opłaty za rozmowy są najbardziej interesującym aspektem internetowego telefonu. Ale nie oznacza to, że najważniejszym. Technologia pakietowa daje bowiem więk­sze możliwości rozwijania nowoczesnych, inteligentnych usług telefonicznych. Pozwolą one np. na informowanie abo­nenta, który z jego znajomych akurat rozmawia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *