grayscale photo of person using MacBook

KOLEJNE UCZELNIE I INSTYTUTY

Uznało go też za standard Ministerstwo Obro­ny USA. Na przełomie roku 1982 i 1983 cała sieć ARPANET została przełączona na TCP/IP. Zaraz potem wyłączono z niej część używaną przez woj­sko. Tak powstał Milnet, który stał się częścią należącej do armii sieci Defense Data Network.Jeśli do tej pory historię Internetu w miarę łatwo jest opo­wiedzieć, dalej jest gorzej. To, co działo się od początku lat 80., przypomina nagły wysyp tworów z członem NET w nazwie. W 1981 roku rusza sieć BITNET („Because It’s Time NET- work”), łącząca uczelnie. W Europie powstaje EUnet. Naukow­cy coraz częściej uży^wają poczty elektronicznej i tzw. Usene­tu. Kolejne uczelnie i instytuty w różnych krajach łączą się sieciami, które najczęściej powstają dla realizacji konkretnych programów badawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *