Gold Iphone 7 on Top of Book Beside Macbook

OPLATAJĄCA ZIEMIĘ SIEĆ

Zanim do tego doszło, dojrzewała ona przez ponad trzydzieści lat.Jako jeden z pierwszych wizję oplatającej Ziemię sieci kom­puterowej, w której każdy może używać tych samych danych i  programów przedstawił w 1962 r. J. C. R. Licklider z naj­słynniejszej amerykańskiej uczelni technicznej, Massachu­setts Institute of Technology (MIT). Był autorem koncepcji, której – co ciekawe – prawie nie wykorzystywali twórcy lite­ratury science fiction. W tym samym roku Licklider został szefem komputerowego programu badawczego finansowane­go przez ARPA. Pod jego kierownictwem rozpoczynały się prace nad pakietowym przesyłaniem danych komputerowych.Pod egidą agencji powstała też sieć ARPANET, poprzed­niczka Internetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *