people sitting down near table with assorted laptop computers

DOSTĘPNE DLA NAUKOWCÓW

Dopiero inicjatywa JANET w Wiel­kiej Brytanii (1984) i program amerykańskiej Narodowej Fun­dacji Nauki (NSF- 1985 r.) rozpoczynają budowę sieci, które miałyby być dostępne dla naukowców różnych dyscyplin. Sieć NSFNET w końcu przekształciła się w główny szkie­let Internetu, z którym łączyły się rozrzucone po całym świe­cie sieci komputerowe.Od połowy lat 80. lawinowo rosła liczba hostów – kom­puterów podłączonych do sieci, które tworzyły Internet. W 1984 r. było ich tysiąc. Co trzy lata liczba ta wzrastała 10- -krotnie, by w 1992 roku, w przeddzień rozpowszechnienia się WWW, osiągnąć milion.Przyłączenie Polski do Internetu oficjalnie ogłoszono 12 września 1991 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *