Selective Focus Photo of Man Using Laptop

STYL EKSPERSJI SŁOWNEJ

Jak nigdzie indziej, tak w klinice psychiatrycznej mowa chorego stanowi ważne ogniwo diagnostyczne. Oto co w tej sprawie mówi znany psychiatra prof. A. Kępiński (1978, s. 138): „Styl ekspresji słownej daje nam cenną nieraz charakterystykę człowieka. W sposobie mówienia mia­nowicie można odkryć aspekt emocjonalny, wolicjonalny i percepcyjny (lub poznawczy) stosunku do otaczającego świata. O aspekcie emocjonal­nym orientuje nas nie tylko ton głosu, lecz także sposób wyrażania się. Można nawet nie zrozumieć treści wypowiedzi, ale z jej formy można się zorientować co do nastroju i nastawienia uczuciowego osoby mówiącej. Odnosi się to również do wypowiedzi pisanej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *