Concentrated female entrepreneur typing on laptop in workplace

GLOBALNA SIEĆ

Niecały rok wcześniej w podobnym spotkaniu uczestni­czył Michaił Gorbaczow, ale ten występował wtedy już na­wet w reklamach. W tym samym czasie co Jelcyn z użyt­kownikami Internetu rozmawiał Tony Blair, szef rządu bry­tyjskiego. Dla przywódców świata zachodniego nie było to już zresztą niczym nadzwyczajnym. Nie tylko dla nich. W 1996 roku przywódcy Malezji, Filipin i Palestyny przez kilka mi­nut dyskutowali za pomocą komputerów połączonych przez Internet. Nie wszyscy jednak zachwalali globalną Sieć. „To koniec cywilizacji, kultur, zainteresowań i etyki. Internet jest jed­nym z amerykańskich sposobów na wejście do każdego domu na święcie” – taka wypowiedź przedstawiciela władz Iraku trafiła na łamy ukazującej się w Bagdadzie gazety „Al Jum- hurlya”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *